Mua Sản phẩm này bạn có 680 điểm thưởng (68.000)

Nước mắt nhân tạo Eskar Tears

Kiếm 680 điểm
68.000

Natri hyaluronat 0,2%; Dinatri edetat, Natri clorid, Mannitol, Glycerin, PG, Menthol, Borneol, Cremophor RH40, Benzalkonium clorid, Natri hydroxid, Nước tinh khiết vừa đủ 10ml.