Siro Ăn Ngon 200ml

154.000

Trong 200ml dung dịch siro chứa:

  • Lysine hydroclorid …………………………………………..20.000mg
  • Kẽm gluconate…………………………………………………….400mg
  • Taurine ………………………………………………………………200mg
  • Vitamin PP …………………………………………………………. 50mg
  • Vitamin B1 ………………………………………………………….. 10mg
  • Vitamin B2 ………………………………………………………….. 10mg
  • Vitamin B5 ………………………………………………………….. 10mg
  • Vitamin B6 ………………………………………………………….. 20mg
  • Sữa non………………………………………………………………200mg