Mua Sản phẩm này bạn có 1.106 điểm thưởng (110.600)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DK TAMEDI

Kiếm 1.106 điểm
110.600

+ Thymomoduline: ………………………………………. 480 mg
+ Cao việt quất: …………………………………………… 420 mg
+ Sữa non (Nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ): ……. 60 mg
+ Wellmume Soluble (1.3/1.6 Beta-Glucan nấm men nhập khẩu từ Mỹ): ….. 30mg
+ Kẽm Gluconate: ………………………………………. 120 mg
+ Phụ liệu vừa đủ: ……………………………………… 60 ml