Thực phẩm bảo vệ sức khỏe EMKAO PLUS

97.000

Mỗi lọ 10ml (tương ứng với 250 giọt) có chứa:
Vitamin D3 ……….25.000 IU
UniK2 Vitamin K2 MK-7 (Vitamin K2: 0,2%) : 625mg
Phụ liệu vừa đủ 10ml