Mua Sản phẩm này bạn có 800 điểm thưởng (80.000)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe EMKAO PLUS

Kiếm 800 điểm
80.000

Mỗi lọ 10ml (tương ứng với 250 giọt) có chứa:
Vitamin D3 ……….25.000 IU
UniK2 Vitamin K2 MK-7 (Vitamin K2: 0,2%) : 625mg
Phụ liệu vừa đủ 10ml