Thủy Trùng Thảo

980.000

Thuỷ trùng thảo nước uống đông trùng hạ thảo Tây Bắc, tổ yến, nhân sâm