Viên ngậm ho IVYTAB

70.000

TPBVSK hỗ trợ giảm ho, giảm tiết đờm, giảm tình trạng đau rát họng, khản tiếng do ho