Mua Sản phẩm này bạn có 3.500 điểm thưởng (350.000)

Viên tiểu đường DK-Betics -120 Viên

Kiếm 3.500 điểm
350.000

Viên tiểu đường DK-Betics có tác dụng:

• Giúp giảm đường huyết, giúp nâng cao hiệu quả kiểm đường huyết.
• Giúp hạ mỡ máu.
• Giúp phòng ngừa, hạn chế biến chứng của đái tháo đường.
• Người bị bệnh tiểu đường typ 1 và typ 2.
• Người bị tiền tiểu đường