Mua Sản phẩm này bạn có 7.500 điểm thưởng (750.000)

Viên tiểu đường DK-Betics Platinum 2 IN 1

Kiếm 7.500 điểm
750.000

𝐃𝐊-𝐁𝐄𝐓𝐈𝐂𝐒 𝐏𝐋𝐀𝐓𝐈𝐍𝐔𝐌 𝟐 𝐈𝐍 𝟏- 𝐃𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐢̀𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚́ 𝐭𝐨 + 𝐋𝐮𝐭𝐞𝐢𝐧 & 𝐙𝐞𝐚𝐱𝐚𝐧𝐭𝐡𝐢𝐧 – 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 – 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

– Biến chứng mắt ở bệnh nhân tiểu đường là biến chứng chiếm tỷ lệ cao nhất trong các biến chứng của bệnh tiểu đường.

– Theo thống kê của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, có hơn 35% bệnh nhân tiểu đường có triệu chứng của bệnh võng mạc tiểu đường.