Mua Sản phẩm này bạn có 2.500 điểm thưởng (250.000)

Xịt họng giảm ho Propobee 30ml

Kiếm 2.500 điểm
250.000

THÀNH PHẦN CẤU TẠO 15 ML DUNG dịch chứa
Propolis (keo ong) : 150 mg
Phụ liệu: Chất bảo quản (nipagin, 218),
menthol, peppermint oil, methyl
salicylat, mật ong,  hương liệu tổng
hợp, nước tinh khiết…. vừa đủ 15ml

còn 99 hàng