Mua Sản phẩm này bạn có 17.700 điểm thưởng (1.770.000)

Liệu trình 3 hộp DK-BETICS GOLS & tặng Trà DK-Betics

Kiếm 17.700 điểm
1.770.000

Khuyến mãi duy nhất trong tháng 10 – Khi quý khách hàng mua 3 lọ DK-Betics Gold sẽ được tặng 1 hộp trà tiểu đường DK-Betics trị giá 55.000 VNĐ giá trị không