Mua Sản phẩm này bạn có 2.500 điểm thưởng (250.000)

Xịt họng giảm ho PROPOBEE BABY

Kiếm 2.500 điểm
250.000

Keo ong (propolis), Papain, Peppermint oil, Anise oil, Fennel oil, Natri clorid, Natri saccarin, Sucralose, Cremophor RH40, Natri benzoat, Nước tinh khiết vừa đủ 30 ml.