Mua Sản phẩm này bạn có 550 điểm thưởng (55.000)

Trà tiểu đường DK – Betics

Kiếm 550 điểm
55.000

THÀNH PHẦN: Mỗi túi trà 2,8g chứa:
– Lá Dây thìa canh (Folium Gymnema sylvestre)  …………………………….. 1,8 g
– Cao lỏng Dây thìa canh lá to (Extractum Gymnema latifolii): ……….1,0 g